Zowel rehabilitatieprogramma's als destigmatiserende interventies hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk de maatschappelijke participatie vergroten van mensen met psychische aandoeningen. Ze stellen ook dezelfde boodschap centraal. Maar er zijn ook potentiële spanningen aan te wijzen tussen beide typen interventies. Welk?

  • 1. Er zit een duidelijk verschil in het primaire doel tussen de activiteiten. Bij psychiatrische rehabilitatie gaat het om het uitbreiden of verbeterenvan het rolfunctioneren op geleide van eigen participatiedoelen. Publiek stigma tegengaan beoogt een doel in het publieke belang: een grotere acceptatie van mensen met psychische aandoeningen in de gehele bevolking.

    2. De twee activiteiten kunnen goed van elkaars inspanningen profiteren, maar ze kunnen elkaar ook in de weg zitten, bijv. omdat ze elkaars taal, grondtoon en temperament niet altijd begrijpen of waarderen.

    3. Ten slotte hebben individuele rehabilitatie en stigmabestrijding ook enkele regelrecht tegenstrijdige kenmerken: cliënten kiezen niet altijd voor openheid ver hun aandoening om stigma's aan te pakken.

    Rapporteer - Plaats commentaar