Zie vorige vraag verkoudheden onderzoek. Is de afhankelijke variabele discreet of continu?