Zelfcontrole
Bij zelfcontrole verricht de cliënt de metingen en verzamelt deze voor de behandeling. Op basis hiervan past de behandelaar of de cliënt zelf (zelfregulatie) de behandeling aan 1 . Zelfcontrole is een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse diabeteseducatie van de cliënt. Een voordeel van zelfcontrole (en zelfregulatie) is dat de cliënt meer zelfstandigheid ervaart en meer ‘grip’ heeft op zijn ziekte. Een nadeel is de psychische belasting voor de cliënt, zoals bv. weigerende apparatuur, pijn en onzekerheid over de uitslag van de meting.

Rapporteer - Plaats commentaar