Wordt de tenuitvoerlegging v.d. strafbeschikking door het verzet geschorst of opgeschorst?

  • Ja, art. 257g lid 2 Sv, in beginsel weel. Dat geldt ook als het verzet pas veel later wordt gedaan. Deze verplichting tot opschorting compliceert het proces van tenuitvoerlegging door het CJIB. Als alleen een afschrift v.d. strafbeschikking aan verdachte is toegezonden, kan er op een laat moment nog een kink in de tenuitvoerleggingskabel komen. En daaruit schuilt het belang v.d. uiterste termijn van 6 weken bij strafbeschikkingen met lage boetes.
    Als het verzet eerst na die 6 weken wordt gedaan, kan het OM bepalen dat met de tenuitvoerlegging kan worden doorgegaan, art. 257g lid 2 Sv. Dan immers staat vast dat het verzet na verstrijken v.d. daarvoor geldende termijn is gedaan. Het belang van een efficiƫnte tenuitvoerlegging heeft de wetgever hier dus zwaar laten wegen.

    Rapporteer - Plaats commentaar