Welke zeer beknopte definitie van organisatie wordt er in dit boek gebruikt?