welke vormen van controlemechanismen bestaan er voor de begrenzing van de taak van het OM?

  1. het landelijk OM-beleid heeft veel beleidsregels, aanwijzingen en richtlijnen.
  2. de rechter heeft de bevoegdheid om de officier te houden aan dit beleid
  3. het college van procureurs-generaal heeft geregeld overleg met de minister van justitie en veiligheid over het OM-beleid.
  4. het opportuniteitsbeginsel
  5. het OM word ook gecontroleerd door de steeds mondiger geworden burger en media.

  Rapporteer - Plaats commentaar