Welke vorm van agressie zie je vooral bij peuters? en bij ouder wordende kinderen?

  • Bij peuters vooral instrumentaal en fysiek

    Bij ouder wordende kinderen worden deze vormen van agressie juist minder en neemt de verbale agressie toe.

    (komt o.a. door toenemende onderhandelingstechnieken, ze pakken het speelgoed niet zomaar meer af maar proberen te onderhandelen en een compromis te bereiken) de taalvaardigheid speelt hierin een rol, zoals we ook zien bij kinderen met een taalachterstand die noodgedwongen meer agressie blijven vertonen dan leeftijdsgenoten

    Rapporteer - Plaats commentaar