Welke vijf functies zijn er? (functie scheiding)
  • beschikkende functies: bevoegd zijn om organisaties te verbinden met derden (inkoop verkoop)
  • bewarende functies: zorgdragen en bewaren van goederen en middelen, bijvoorbeeld kassiè€re magazijnchef
  • registrerende functies: het vastleggen van gebeurtenissen en toestanden (administratie)
  • controlerende functies: het controleren namens de leiding op het naleven van voorschriften, bewaring
   goederen en geldmiddelen en juistheid en volledigheid van verantwoordingsverslagen (leiding)
  • uitvoerende functies: het uitvoeren van opgedragen taken (medewerkers)
   Functiescheiding is er om ongewenste vermenging van bovenstaande functies te voorkomen. 

  Rapporteer - Plaats commentaar