Welke vier gevallen van verkrijging onder algemene titel zijn er?

  • - Erfopvolging -> overlijden (art. 4:182 BW)
    - Boedelmenging -> huwelijk of geregistreerd partnerschap (art. 1:94 jo. 1:80b BW)
    - Fusie -> doet zich alleen voor bij rechtspersonen
    - Splitsing -> doet zich alleen voor bij rechtspersonen

    Rapporteer - Plaats commentaar