Welke uitzondering biedt art. 404 lid 4 Sv m.b.t. een bijzondere situatie waarin cassatie open staat tegen een veroordelend vonnis?

  • Art. 404 lid 4 Sv: tegen vonnissen waartegen geen hoger beroep openstaat, staat wel beroep in cassatie open als zij een overtreding betreffen van een verordening van een lagere overheid.

    Rapporteer - Plaats commentaar