Welke uitzondering bestaat er m.b.t. art. 557 lid 1 Sv?

  • Uitzondering bij deel van vonnissen en arresten die bij verstek gewezen zijn, lid 2. Maar de verdachte die tijdig een gewoon rechtsmiddel aanwendt, bewerkstelligt dus in beginsel uitstel v.d. tenuitvoerlegging v.d. bestreden beslissing.

    Rapporteer - Plaats commentaar