welke scholen voor strategievorming kunnen we onderscheiden?

 • Prescriptief:
  1. Designschool : benadert strategievorming als een ontwerpproces  (SWOT-analyses)
  2. Planningschool: nadruk op het verwerven en analyseren van feiten en op beheersing;
  3. Positioneringschool: positionering van  de organisatie binnen de markt, maakt gebruik van .growth-share matrix: dimensies marktaandeel/ groeipotentie onderscheiden in sterren, melkkoeien, vraagtekens en honden;
  Descriptief:
  1. Ondernemerschool; charismatisch leider ontwikkelt visie die richting geeft aan de organisatie;
  2. Cognitieve school: legt de nadruk op mentale processen, concepten en individuen;
  3. Leerprocesbenadering: een strategie wordt incrementeel ontwikkeld; al doende leert men(trial and error) geschikt voor organisaties met veel goedgeschoolde medewerkers, maar is minder in crisissituaties vanwege de tijd. Leidt tot het ontstaan van betere processen, innovaties, vernieuwingen, en een organisatie met een groot leervermogen.
  4. machtsschool: gekozen strategie is de uitkomst van een machtsstrijd.
  5. Culturele school: strategievorming als collectief proces (noodzakelijk veranderingen worden moelijk)
  6. Omgevingsschool: organisatie reageert op de dicterende omgeving;
  7. Configuratieschool: ziet strategievorming als een bewust veranderingsproces waarin organisaties worden getransformeerd van de ene configuratie naar de andere;

  Rapporteer - Plaats commentaar