Welke relatie bestaat er volgens Marx tussen vervreemding, private eigen­dom en arbeidsloon?

  • De scheiding tussen arbeider en product is de grondslag van de economie en dus ook van het privé-eigendom! Want als het product van de arbeider is vervreemd komt het toe aan de niet-arbeider, die het verkoopt en met het hiervoor ontvangen geld zijn privé-eigendom uitbreidt, nog meer arbeiders in dienst neemt enz.. Privé-eigendom is dus het gevolg van de vervreemding. De vervreemding brengt ook met zich mee dat de arbeiders niet het product krijgen maar een loon, het arbeidsloon. Ook dit vloeit voort uit de vervreemding.

    Rapporteer - Plaats commentaar