Welke rechtsvorm hebben kerkgenootschappen en op grond van welk wetsartikel is dit ?