Welke onderdelen moeten in ieder geval aanwezig zijn bij een zuiver experimenteel onderzoek?