Welke motieven horen bij de rol waarbij er verwachtingen zijn van iemand

    • Avoidance-motieven: De verwachting van iemand is negatief: Een activiteit levert eerder mislukking dan succes op
    • Approach-motieven: Een positieve verwachting over de activiteit: Als die activiteit wordt ondernomen is er vooral kans op succes

    Rapporteer - Plaats commentaar