Welke mogelijkheden (qua ondernemingsraad) zijn er mocht er spraken zijn van een groep verbonden ondernemers, en op grond van welk wetsartikel is dit ?

  • Art. 33 lid 3

    Als de ondernemer 2 of meer ondernemingsraden heeft ingesteld.
    indien zulks bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet.

    Is ook van toepassing aanzien van in een groep verbonden ondernemers

    Rapporteer - Plaats commentaar