Welke maatregelen horen er bij: 'verkooptransacties in vreemde valuta'?