Welke kritiek levert Marx op Hegels 'Rechtsfilosofie'?

  • Marx vindt dat de filosofie van Hegel moet worden omgekeerd. Hegel leidt de werkelijkheid uit het begrip of de idee af. Marx vindt dat subject van de maatschappelijke werkelijkheid is niet de idee, die los staat van de mensen, maar de werkelijke mens, het werkelijke volk. Hegel: staat overheerst de burgerlijke maatschappij. Marx: burgerlijke maatschappij overheerst de staat. Ander kritiek van Marx is dat Hegel de scheiding tussen burgerlijke maatschappij en staat niet weet op te heffen. Hegel gaat uit van een idealisme en Marx van een materialisme (bij hem: de basis van de samenleving is gelegen in de materiele productieverhoudingen), deze 2 staan ook tegenover elkaar.

    Rapporteer - Plaats commentaar