Welke krachten hebben invloed op de stabiliteit van emulsies?