Welke hoofdregel geldt er m.b.t. het verzet tegen strafbeschikking volgens art. 257e Sv?

  • Hoofdregel is dat hij het verzet binnen 14 dagen kan doen nadat het afschrift v.d. strafbeschikking in persoon aan hem is uitgereikt, dan wel zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de strafbeschikking hem bekend is (art. 257e lid 1 Sv). 

    Rapporteer - Plaats commentaar