Welke gradaties van erfelijkheid zijn er?

  • autosomaal dominate overerveringspatroon is het duidelijkste = minimaal 3 familieleden aangedaan in minimaal 2 opeenvolgende generaties. 


    Meestal bij FTD-bv gevonden (35%) bij SD en PNFA veel lager (5%) 
    Bij FTD-MND ook vaker autosomaal dominant overervingspatroon (25%)

    Rapporteer - Plaats commentaar