Welke functies zijn voor het kind van groot belang?