Welke functies heeft ADH?

    • vasoconstrictie van de vasa recta (vaten parallel aan lis van Henle)
    • toename permeabiliteit voor water in hogere deel van verzamelbuisjes en distale tubulus
    • toename permeabiliteit voor ureum in lagere deel verzamelbuis 
    • verhoogde natriumopname uit stijgende deel (dikke deel) van lis van Henle 

    Rapporteer - Plaats commentaar