Welke fases worden gedaan in vloeiend lezen Connectsessie 1?