Welke factoren zijn verbonden met zelfmoord?

 • - vaak gaan stemmingsstoornissen vooraf aan zelfmoord
  - vaak depressiviteit
  - ontbreken aan probleemoplossend vermogen
  - gevoelens van wanhoop

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • - stemmingsstoornissen aan zelfmoord vooraf
  - vrouwen vaker een poging, mannen vaker succesvol met poging (vaak dodelijker middelen)
  - aantal ouderen even groot als jongeren (zo niet groter)
  - mensen die zelfmoordpoging doen, vaak depressief maar wel voeling met realiteit
  ontbreken probleemoplossende vermogens om met levensstress om te gaan
  - gevoelens van wanhoop

  Rapporteer - Plaats commentaar
  • Stemmingsstoornissen voorafgaand aan zelfmoord
  • Vaak depressiviteit
  • Ontbreken aan probleemoplossend vermogen
  • Gevoelens van wanhoop
  • Biologische factoren (genen, lager serotoninegehalte)

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • In veel gevallen gaan stemmingsstoornissen aan zelfmoord vooraf. Hoewel vrouwen vaker een poging doen, slagen meer mannen erin zelfmoord te plegen, ws omdat de dodelijkere middelen kiezen. Het aantal ouderen dat zelfmoord pleegt, is even groot zo niet groter dan het aantal jongeren. Mensen die een zelfmoordpoging doen, zijn vaak depressief, maar hebben meestal we voeling met de realiteit. Mogelijk ontbreekt het hen echter wel aan probleemoplossende vermogens en zien ze geen andere manier om te gaan met levensstress om te gaan dan zelfmoord. Gevoelens van wanhoop spelen een belangrijke rol bij zelfmoord.

  Rapporteer - Plaats commentaar
  • In veel gevallen gaan stemmingsstoornissen aan zelfmoord vooraf.
  • vrouwen doen vaker een poging, mannen slagen meer mannen (vanwege keuze dodelijkere middelen)
  • Het aantal ouderen dat zelfmoord pleegt, is even groot zo niet groter dan het aantal jongeren. 
  • Mensen die een zelfmoordpoging doen, zijn vaak depressief, maar hebben meestal we voeling met de realiteit. Mogelijk ontbreekt het hen echter wel aan probleemoplossende vermogens en zien ze geen andere manier om te gaan met levensstress om te gaan dan zelfmoord.
  • Gevoelens van wanhoop spelen een belangrijke rol bij zelfmoord.
  • verkeerde beleving v realiteit
  • psychische stoornis verhoogd risico
  • genen van invloed; minder serotonine, meer kwetsbaar
  • Voorspellen onmogelijk, wel vaak tekenen in gedrag.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • - vaak stemmingsstoornissen voorafgaand aan zelfmoord
  - mannen doen vaker een poging maar mannen slagen vaker in een poging waarschijnlijk omdat ze dodelijkere middelen kiezen
  - aantal ouderen is even groot als aantal jongeren, zo niet groter
  - mensen die zelfmoord plegen zijn vaak depressief maar hebben nog wel voeling met de realiteit  
  - mogelijk gebrek aan probleemoplossend vermogen en manieren om met stress om te gaan
  - gevoelens van wanhoop

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Mensen die een zelfmoordpoging doen, zijn vaak depressief, maar ze hebben meestal nog wel voeling met de realiteit.

  Mogelijk ontbreekt het hen aan probleemoplossende vermogen en zien ze gen andere manier om met levensstress om te gaan dan zelfmoord,

  Gevoelens van wanhoop spelen ook een belangrijke rol

  Rapporteer - Plaats commentaar
  • stemmingsstoornissen aan zelfmoord vooraf
  • vrouwen vaker een poging, mannen vaker succesvol met poging (vaak dodelijker middelen)
  • aantal ouderen even groot als jongeren (zo niet groter)
  • mensen die zelfmoordpoging doen, vaak depressief maar wel voeling met realiteit
  • ontbreken probleemoplossende vermogens om met levensstress om te gaan
  • gevoelens van wanhoop

  Rapporteer - Plaats commentaar