Welke drie grote ideeën haalden de behavioristen uit het logisch positivisme?

 • 1. Men moest de theorie baseren op directe observaties die door anderen
      herhaald kunnen worden. Men moest de concepten definiëren in termen
      van de gebruikte meetprocessen (operationele definitie).
  2. Men moest een onderscheid maken tussen onafhankelijke en afhankelijke
      variabelen. Onafhankelijke variabelen: karakteristieken van de situatie die op
      de persoon of het dier inwerken en die de onderzoeker kan manipuleren.
      Afhankelijke variabelen: gedragingen van de persoon of het dier die de
      onderzoeker kan meten om na te gaan of de onafhankelijke variabele effect
      heeft gehad.
  3. Een wetenschappelijke theorie bestond uit het beschrijven van de precieze
      relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen, liefst in de
      vorm van een wet.

  Rapporteer - Plaats commentaar