Welke drie gevallen van verkrijging onder bijzondere titel noemt de wet?

  • - Overdracht -> door partijhandeling gaat een daarbij bepaald goed uit het vermogen van de een over in het vermogen van de ander (art. 3:84 BW)
    - Verjaring -> iemand verwerft een goed door tijdsverloop waarvan hij voorheen nog geen rechthebbende, maar slechts bezitter was (art. 3:99 BW)
    - Onteigening: verkrijging met een publiekelijk karakter. Een goed gaat tegen de zin van een rechthebbende over op een overheidsorgaan (onteigeningswet)

    Rapporteer - Plaats commentaar