Welke doelstelling is met het openstellen van rechtsmiddelen gemoeid?