Welke cellen zijn aanwezig in de schors en het merg van de thymus?

  • In het merg zijn naast epitheliale reticulum cellen ook interdigiterende cellen voor. Deze cellen zijn gespecialiseerde bindweefselelementen die worden gerekend tot het mononucleaire fagocytensysteem. De belangrijkste functie is antigeenpresentatie, waarbij ze in de thymus een rol zouden kunnen spelen in de (negatieve selectie) van T-cellen die tegen lichaamseigen antigenen reageren; de klonale deletie.
    In de schors komen vooral de epitheliale reticulum cellen voor.
    Ook bevatten zowel het merg als de schors een groot aantal lymfocyten, hun voorlopers en macrofagen (ongeveer 80%).

    Rapporteer - Plaats commentaar