Welke bezwaren zijn er tegen de methode van interne rentabiliteit?

  • 1. aanname dat tussentijds vrijkomende netto-ontvangsten kunnen worden
        uitgezet tegen een vergoeding die gelijk is aan de interne rentabiliteit
        (terwijl dit verband er niet is)
    2. interne rentabiliteit is soms niet eenduidig te bepalen

    Rapporteer - Plaats commentaar