Welke bezwaren hadden Weber en zijn aanhangers nog meer tegen de Italiaanse opera in het algemeen en Spontini in het bijzonder?

  • Behalve het overwicht van de virtuoze solisten met hun sterallures verfoeiden de Weberianen ook de protserige decors en massascenes van de Italiaanse opera. De afkeer had bij vele Weberianen ook een politiek ondertoon doordat de Italiaanse opera vaak geassocieerd werd met het vorstelijk absolutisme.

    Rapporteer - Plaats commentaar