Welke bevoegdheden heeft een toezichthouder?

  • de bevoegdheid tot het betreden van elke plaats met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner (art. 5:15 Awb);
  • de bevoegdheid inlichtingen te vorderen (art. 5:16 Awb);
  • de bevoegdheid van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs (art. 5:16a Awb);
  • de bevoegdheid inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 lid 1 Awb);
  • de bevoegdheid zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen (dat wil zeggen zaken te meten of te wegen) en daarvan monsters te nemen (art. 5:18 lid 1 Awb);
  • de bevoegdheid vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft (art. 5:19 lid 1 Awb).

  In sommige gevallen worden deze bevoegdheden beperkt, maar soms ook juist uitgebreid. Hij mag de bevoegdheden alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de vervulling van zijn taak. 

  Rapporteer - Plaats commentaar