Welke benaderingen voor de behandeling volgen uit elk van de belangrijke verschillende theorieën?

 • Moderne psychodynamische benaderingen zijn meestal directer en korter en richten zich meer op het ontwikkelen van adaptieve middelen om een gevoel van eigenwaarde te verkrijgen en om interpersoonlijke conflicten op te lossen.

  Benaderingen volgens de leertheorie richten zich erop mensen met een depressie te helpen vaker bekrachtiging in hun leven te verkrijgen, bv door hen te stimuleren aan meer plezierige activiteiten mee te doen en door hen te helpen effectievere sociale vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze beter in staat zouden zijn sociale bekrachtiging van anderen te verkrijgen. Cognitieve therapeuten richten zich erop de betrokkene te helpen vertekende of disfunctionele gedachten te herkennen en te corrigeren en een effectiever gedrag aan te leren.


  Biologische benaderingen richten zich op het gebruik van antidepressiva en andere biologische behandelingen zoals elektroconvulsieve therapie (ECT). Antidepressiva kunnen het functioneren van neurotransmitters in de hersenen normaliseren. Bipolaire stoornissen worden meestal met lithium of met anti epileptica behandeld.

  Rapporteer - Plaats commentaar
  • Psychodynamische benaderingen: directer en korter, gericht op adaptieve middelen om een gevoel van eigenwaarde te krijgen en om interpersoonlijke conflicten op te lossen.
  • Leertheorie: gerichtbekrachtiging, bv door hen te stimuleren aan meer plezierige activiteiten mee te doen en door hen te helpen effectievere sociale vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze beter in staat zouden zijn sociale bekrachtiging van anderen te verkrijgen. 
  • Cognitieve therapeuten: gericht op herkennen en corrigeren van vertellende of disfunctionele gedachten en aanleren effectiever gedrag.
  • Biologische benaderingen: gericht op antidepressiva en andere biologische behandelingen zoals elektroconvulsieve therapie (ECT). Bipolaire stoornissen: lithium, anti epileptica

  Rapporteer - Plaats commentaar