Welke afwijking geldt er op de hoofdregel met termijn van verzet?

  • Afwijkende regel geldt in het geval in een strafbeschikking een geldboete van niet meer dan €340 is opgelegd, wegens een overtreding welke ten hoogste 4mnd voor toezending v.d. strafbeschikking is gepleegd. Ook in dat geval moet verzet worden gedaan binnen 2 weken nadat de verdachte met de strafbeschikking bekend is geworden. Maar er geldt nog een tweede harde termijn: het verzet kan in dit geval tot uiterlijk 6 weken na toezending v.d. strafbeschikking worden gedaan. Deze beperking kan ertoe leiden dat het recht om verzet te doen tegen een strafbeschikking waarin een lage boete is opgelegd, verloren gaat voordat de verdachte met de strafbeschikking op de hoogte is.

    Rapporteer - Plaats commentaar