Welke 6 besluiten nam de Nationale Vergadering na de Bestorming van de Bastille?

 • 1. Afschaffing van de voorrechten van edelen en geestelijken.
  2. Openstelling van alle ambten in de regering, in de Kerk en in het leger voor iedereen.
  3. Toestemming aan rijke burgers en rijke boeren om grond te kopen die van de Kerk was afgenomen. 
  4. Sterke beperking van de macht van de koning.
  5. Invoering van een scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. (Montesquieu)
  6. Invoering van een beperkt kiesrecht dat de macht vooral in handen van gegoede burgers legde.

  Rapporteer - Plaats commentaar