Welke 4 voorrangsregels zijn er betreffende de schuldeisers?

  • 1. bij absolute rechten (pand & hypotheek) gaat het oudste recht voor. (prioriteitsregel)
    2. Pand en hypotheek gaan vóór voorrechten
    3. Speciale voorrechten gaan vóór algemene voorrechten
    4. Algemene voorrechten volgens de wet

    Rapporteer - Plaats commentaar