Welke 4 theorieën zeggen iets over de sociale en psychologische factoren van een depressieve stemmingsstoornis?

    • psychodynamische theorie - patienten kunnen emoties die deze ervaringen veroorzaken moeilijk uiten
    • gedragstheorie - gaat ervan uit dat normaal gedrag geleidelijk verdwijnt wanneer iemand te weinig plezier, waardering of succes meemaakt
    • cognitieve theorie - de gevoelens worden vooral veroozaakt door onredelijk en negatief denken
    • theorie van de aangeleerde hulpeloosheid - mensen worden depressief als ze denken geen controle te hebben over de effecten van hun gedrag

    Rapporteer - Plaats commentaar