Welke 4 soorten culturen hebben we wereldwijd?

    1. Lage/hoge machtstafstand: De mate waarin een minder machtig persoon in een maatschappij de oneerlijkheid in macht accepteert als normaal. Brett vond dat normatief gedrag van mensen met een lage status in een hoge machtsafstand cultuur is om uitdagingen van hoge status leden te minimaliseren, vaak worden conflicten ook door een supervisor opgelost.
    2. Individualisme – collectivisme: De mate waarin een cultuur individualistisch/collectivistisch is.
    3. Mannelijkheid/vrouwelijkheid: Mannelijke culturen hechten waarden aan assertiviteit, ambitie, competities, en zijn gefocust op materieel succes. Vrouwelijke culturen hechten waarde aan de kwaliteit van het leven, interpersoonlijke relaties en de zwakkeren.
    4. Onzekerheidsvermijding: Dit is een eigenschap dat de mate definieert waarbij men nerveus wordt door situaties die zij zijn als ongestructureerd, onduidelijk of onvoorspelbaar. Als er een zwakke onzekerheidsvermijding is is men vaak on-emotioneel, tolerant en accepteert persoonlijke risico’s. 

    Rapporteer - Plaats commentaar