Welke 3 mogelijkheden zijn er als een debiteur niet meer in staat is zijn schuldeisers te betalen?