Welke 3 mechanismen staan central in de systeemtheorie?