welke 2 versiemodellen van strategisch plannen kunnen we onderscheiden?

    1. Klassieke lineaire opvatting:(boven naar beneden)Missie(eventueel visie) --> doelen; doelstellingen--> situatieanalyse  -->strategiebepaling  -->implementatie; --> monitoring en evaluatie;
    2. Realistische cyclische praktijk :(idem alleen altijd mogelijkheid tot terugkeren naar vorige stappen:Missie(eventueel visie)  -->doelen; doelstellingen -->situatieanalyse-->  strategiebepaling --> implementatie; --> monitoring en evaluatie;

    Rapporteer - Plaats commentaar