welke 2 verschillende parallel lopende processen beïnvloeden elkaar volgens het Job- Demands resources model (WEB)? en welke conclusies komen daaruit voort?

    1. -uitputtingsproces: door voortdurend hoge taakeisen raken reserves op; leidt op lange termijn tot burn-out; --
    2. bevlogenheidsproces :veel energiebronnen( autonomie, goed salaris, goede loopbaanmogelijkheden) leiden tot intrinsieke motivatie en bevlogenheid;(vitaliteit en toewijding)--- 
    3. a. hoe meer hulpbronnen er beschikbaar zijn hoe kleiner de kans op een burn-out. 
    4. b. Energiebronnen werken vooral motiverend wanneer er relatief hoge taakeisen bestaan.

    Rapporteer - Plaats commentaar