Welke 2 eisen moet schuldverrekening of compensatie voldoen?