Welk type immunoglobulinen komt niet voor aan het oppervlak van B-cellen?