Welk type immunoglobulinen komen het meest voor in het serum?