Welk probleem doet zich voor bij etnomarketing?

  • De vraag in hoeverre allochtonen moeten worden benaderd als behorend tot de Nederlandse cultuur, dan wel als behorend tot hun oorspronkelijke cultuur. Het gaat dus om de vraag in hoeverre de allochtone doelgroep zich de Nederlandse cultuur heeft ‘aangeleerd’

    Rapporteer - Plaats commentaar