Welk niveau technisch lezen moet er minimaal aanwezig zijn met het oog op zelfredzaamheid?