Welk effect hebben bijnierschorshormonen (bv glucocorticosteroïden) op de thymus?

  • Deze hormonen leiden tot een sterke vermindering van de lymfocytenaantallen en de delingsactiviteit van de thymus. Hierbij treedt vooral atrofie van het schorsgebied van de thymus op.

    Rapporteer - Plaats commentaar