Welk artikel geeft een opsomming van einduitspraken?

  • Art. 138 Sv: de uitspraken tot schorsing der vervolging of tot verklaring van onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid of nietigheid v.d. dagvaarding, en 'die welke na afloop v.h. gehele onderzoek op de terechtzitting over de zaak wordt gedaan'. Daarmee wordt gedoeld op vrijspraak, OVAR en veroordeling. 

    Rapporteer - Plaats commentaar